Πρόεδρος

Χαράλαμπος Κάγκας

Αντιπρόεδρος

Παντελής Κουβάς

Γραμματέας

Αθανάσιος Κάγκας

Ταμίας
Συμεών Κεϊκίδης

Μέλος
Χριστόδουλος Μακρής

Μέλος
Βλαχόπουλος Αναστάσιος

Μέλος
Σπυρίδων Μπογδάνος